Diensten
  • Ambulante begeleiding
  • Jongerencoach
  • Kindercoach
  • Maatschappelijk werker
  • Mindfulness
  • Rouwbegeleiding
  • Systeemtherapeut
  • Vaktherapeut
Over ons

Hallo daar!

Wij zijn Twan Caldenhoven PMT. Wij zijn een zelfstandige praktijk die psychomotorische therapie en ambulante begeleiding aanbieden voor kinderen en jongeren met psychische, emotionele en/of psychosociale klachten. 

Met een enthousiast en betrokken team van zeven psychomotorische therapeuten en één ambulant begeleider bieden wij de best mogelijke therapie en begeleiding voor uw kind of jongere aan.
De activiteiten en oefeneningen staan centraal en wij proberen aan te sluiten bij de vraag van het kind en/of ouder(s). We proberen zo afgestemd en competentiegericht mogelijk te werken, rekening houdend met de belevingswereld en leeftijd van het kind, de jongere en ouder(s). Wij streven er naar zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De therapie en begeleiding is 'zo lang als nodig, zo kort als het kan'.  

Psychomotorische therapie: 
Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte behandelvorm voor mensen met psychische, emotionele en/of psychosociale klachten. Er wordt gebruik gemaakt van beweging en lichaamsgerichte oefeningen om de klachten te verminderen of te verhelpen.

Door middel van sport en spel oefeningen wordt geprobeerd inzicht te geven in eigen denken, voelen en handelen en kan geëxperimenteerd worden met ander/nieuw gedrag of het ontwikkelen van vaardigheden. Thema’s die centraal staan in de PMT zijn: samenwerken, vertrouwen in jezelf en in de ander, aangeven van grenzen/assertiviteit, herkennen van en omgaan met lichaamsspanningen en omgaan met emoties. Aan de hand van de hulpvraag wordt bepaald welke thema’s centraal zullen staan in de behandeling.

Door middel van huiswerkopdrachten leert het kind of de jongere de aangeleerde vaardigheden toe te passen in het dagelijks leven. 

Ambulante begeleiding:
De ambulante begeleiding bestaat uit het begeleiding bieden aan uw kind of jongere, maar ook aan u als ouder(s)/verzorger(s).

Heeft uw kind of jongere psychomotorische therapie gehad, maar heeft uw kind of jongere nog moeite om het geleerde toe te passen in het dagelijks leven en in de thuissituatie, dan kan de ambulant begeleider jullie begeleiden in de thuissituatie. Ook als uw kind of jongere geen psychomotorische therapie heeft gehad, kan er ambulante begeleiding aangeboden worden. De ambulant begeleider heeft korte lijnen met de psychomotorische therapeuten, waardoor de transfer naar de thuissituatie gemaakt kan worden. De ambulant begeleider is op de hoogte van de eerder gestelde hulpvraag en het traject wat is doorlopen.

Samen kijken we wat uw kind of jongere nodig heeft en stellen we doelen op. De ambulant begeleider zet spel en andere oefeningen in om inzicht te geven in het denken, voelen en handelen van het kind of jongere, met als doel ander/nieuw gedrag en vaardigheden te ontwikkelen.

Specialismen
- Individuele psychomotorische therapie (PMT)
- Ambulante begeleiding
- Psychomotorische systeemtherapie (PMST)
- Met volle moed naar de middelbare school
- Psychomotorische weerbaarheidsgroep
- Passend sporten
- Rots en water
- Boksend opvoeden
- Sociale vaardigheidstraining
- Tics
- Running therapie
- Brainblocks
- Het autismepaspoort
- Orthopedagogische behandeling
Informatie
Locatie