Privacy Verklaring

Home  /  Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

U wordt verzocht de hiernavolgende Privacy statement van Vindejezorgverlener.nu zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

 

Gegevens onderneming

De domeinnamen www.Vindejezorgverlener.nu  en hieraan eventueel gekoppelde subdomeinen hierna te noemen het Platform is een onderdeel van Vindejezorgverlener.nu ingeschreven bij de kamer van koophandel in Arnhem onder het nummer ……... Vindejezorgverlener.nu  is een online platform waar Zorgaanbieders en Zorgvrager(s) bij elkaar worden gebracht.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Vindejezorgverlener.nu gaat zorgvuldig om met gegevens van zorgvragers en zorgaanbieders. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Vindejezorgverlener.nu  doet de groots mogelijk effort om te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen of verwijderen.

 

Persoonlijke gegevens en derden

Vindejezorgverlener.nu  wijst u erop dat wanneer u uw persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, Vindejezorgverlener.nu  niet verantwoordelijk is voor het gebruik van die gegevens door die derden.

Gebruikersgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Vindejezorgverlener.nu  Gebruikersgegevens vast in de Database. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Vindejezorgverlener.nu  gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Vindejezorgverlener.nu  zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Vindejezorgverlener.nu  gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Vindejezorgverlener.nu . Hierbij tracht Vindejezorgverlener.nu  rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt dit melden aan Vindejezorgverlener.nu  via de instellingen in uw Account.

Bezoekgegevens en cookies (cookiewet)

Om dit webPlatform goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een webPlatform op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u een Platform bezoekt. Zo onthoudt het webPlatform de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, andere voorkeuren etc) zodat u die niet bij ieder bezoek aan het platform alles opnieuw hoeft in te vullen. De meeste grote webPlatforms doen dit. Door het blijven gebruiken van deze webPlatform, ga je ermee akkoord dat cookies worden opgeslagen op je apparaat en hiermee gegevens worden verzameld. Vindejezorgverlener.nu  gebruikt de informatie uit deze cookies alleen voor het analyseren en verbeteren van het platform en de dienstverlening. Vindejezorgverlener.nu  zal deze informatie niet met derden delen. Dit Platform maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

We meten aan de hand van cookies hoeveel bezoekers op onze webPlatform komen met Google Analytics. Google Analytics houdt bij welke pagina’s je bezoekt, hoe je hier op gekomen bent en basisinformatie over je computer. De informatie die we verzamelen helpt ons te begrijpen welke delen van onze webPlatform het goed doen, hoe bezoekers op de webPlatform terecht komen, etc. Zoals de meeste webPlatforms, gebruiken we deze informatie om onze webPlatform te verbeteren, voor jou.

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de webPlatform niet (naar behoren) werken.

Op Vindejezorgverlener.nu  staan een aantal “sharing/deel/like” buttons van social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google). Deze buttons zetten ook cookies neer, gerelateerd aan hun domain.

Links met andere webPlatforms

Als u een externe link volgt waarmee u onze Platform verlaat en op een andere Platform terechtkomt, dient u te beseffen dat Vindejezorgverlener.nu  geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere webPlatform. Vindejezorgverlener.nu  aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Vindejezorgverlener.nu  er daadwerkelijk vooraf van op de hoogte was dat de inhoud van die andere webPlatform onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Vindejezorgverlener.nu  die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dergelijke gelinkte webPlatforms kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor het platform van Vindejezorgverlener.nu  gelden. Vindejezorgverlener.nu  raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

Beveiliging gegevens

Vindejezorgverlener.nu  respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Vindejezorgverlener.nu . Deze Database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Vindejezorgverlener.nu , voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Vindejezorgverlener.nu  spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Vindejezorgverlener.nu  is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Vindejezorgverlener.nu .

 

Algemene voorwaarden

Vindejezorgverlener.nu  hanteert Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Vindejezorgverlener.nu  alsmede het gebruik van Platform. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op Platform. Als u nog vragen heeft over het Privacybeleid van Vindejezorgverlener.nu , neemt u dan contact op met het op het Platform vermelde contactadres. Vindejezorgverlener.nu  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig ons Platform voor een update.