Diensten
 • Activerend Werk
 • Begeleid wonen
 • Dagbesteding
 • Jeugdinstelling
 • Maatschappelijk werker
Over ons
De locatie
ReubeZorg heeft bewust gekozen voor een locatie in het buitengebied van Lochem in de mooie Achterhoek: er is veel ruimte, er zijn dieren en een moestuin, direct aangrenzend een prachtig landgoed. Door deze locatie is de omgeving uitdagend en prikkelend om ‘zinvolle’ activiteiten te ontplooien. De omgeving nodigt uit tot beweging, en tot beleving van de seizoenen. Voor de logeerkinderen is er veel ruimte om te spelen, te skelteren etc.

De ruimtes zijn sfeervol, huiselijk en verzorgd ingericht. Er is veel aandacht gegeven aan het gebruik van duurzame materialen. Dit komt ook tot uitdrukking bij de maaltijden: veel verse, biologische voeding.

We kiezen bewust voor een kleinschalige opzet: vooral in het sociale geeft dit veel rust en overzichtelijkheid iets waar onze cliënten veel baat bij hebben.

De zorg
Dit leidt ertoe dat we zorg kunnen bieden die uitgaat van medemenselijkheid, van respect voor ieders eigen individualiteit. Er wordt vooral gekeken en rekening gehouden met de mogelijkheden die (nog) aanwezig of te ontwikkelen zijn. In gezamenlijkheid wordt het dagelijks leven op ReubeZorg vormgegeven. Ieder draagt op zijn of haar eigen manier bij aan de invulling hiervan.
 
We bieden een hartelijke en betrokken zorg. We denken mee met de ontwikkeling, met respect en aandacht voor de eigen wensen, in nauw overleg met ouders/verzorgers/partner/familie.

De toekomst
De ontwikkeling van ReubeZorg in de afgelopen jaren is organisch verlopen, niet volgens een uitgestippeld plan maar kijkend naar wat er leeft en luisterend naar vragen die er worden gesteld.

De vragen toetsen we aan onze eigen mogelijkheden en zo bepalen we de verdere stappen in onze ontwikkeling. Zo blijft ReubeZorg een dynamische plek waar iedereen zich verder kan ontwikkelen.
Specialismen
Dagbesteding

ReubeZorg biedt  5 dagen per week dagbesteding of stage op maat in de vorm van arbeid aan volwassenen (vanaf 16 jaar) met een verstandelijke beperking, lichte psychiatrische problematiek of niet-aangeboren hersenletsel.

Bij ReubeZorg wordt per deelnemer bekeken welke zorg passend is en bieden we onder begeleiding een zinvolle arbeidsmatige dagbesteding. Hierin zetten wij in op het verder ontwikkelen van de zelfredzaamheid van elke deelnemer. De deelnemer zal actief betrokken worden bij zijn of haar eigen ontwikkeling aan de hand van een zorgplan dat samen met de deelnemer en ouders/verzorgers wordt samengesteld. De deelnemers zullen op hun eigen niveau werken aan hun doelen. Aangezien iedereen andere interesses en behoeftes heeft, bieden wij o.a. de volgende activiteiten aan:

Creatief atelier: 

 • Kaarsen en zeepjes maken;
 • mozaieken, schilderen en naaien;
 • Houtbranden.
Houtbewerking:
 • Zagen-klieven, houthakken, aanmaakhout maken;
 • Timmerwerk, vogelhuisjes-speelgoed en meubels maken.
Tuinwerkzaamheden:
 • Meehelpen in de moes-siertuin en het verzorgen van het erf met bloembakken en keukenkruiden;
 • Seizoensgebonden activiteiten zoals grasmaaien, snoeien, planten, oogsten en beregenen;
 • Verzorging van de dieren: schapen, varkens, konijnen, kippen en katten.
Huishoudelijk werk:  
 • Leren koken, bakken en verwerking van producten uit eigen tuin;
 • Kruiden verwerken voor thee en keukengebruik;
 • In de keuken worden koeken gebakken voor bij de koffie of een soep gekookt voor bij de lunch;
 • Huishoudelijke werkzaamheden.
Kluswerkzaamheden:
 • Fietsen, skelters en speelgoedreparaties;
 • Speeltuinonderhoud;
 • Klusonderhoud aan gebouwen.

Logeerhuis

ReubeZorg biedt begeleiding aan kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Veelal is er sprake van bijkomende problematiek, zoals een lichamelijke beperking, een syndroom, angststoornis, autisme of gedragsproblematiek. Hoofddoel is ontlasting van de thuissituatie, maar daarnaast wordt er gewerkt aan doelen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Wij bieden:

 • Logeeropvang: alle weekenden van vrijdag 17.00 tot zondag 17.00 uur volgens vaste afspraak;
 • Woensdagmiddagopvang: tevens met mogelijkheid te logeren tot donderdagochtend, volgens vaste afspraak;
 • Vakantieopvang; tijdens alle schoolvakanties op losse inschrijving.
We zijn het gehele jaar geopend, met uitzondering van 1e en 2e kerstdag en oud en nieuw.


De Klas

ReubeZorg biedt zorg en onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking en complexe problematiek van 4 tot 15 jaar. Het gaat om kinderen die niet passen binnen het schoolsysteem en/of zijn (tijdelijk) vrijgesteld van onderwijs. ReubeZorg wil ten alle tijden voorkomen dat deze kinderen thuis op de bank belanden en vastlopen in hun ontwikkeling. Deze kinderen hebben recht op het verkennen van hun ontwikkelingsmogelijkheden en moeten tevens de mogelijkheid krijgen zich verder te kunnen ontwikkelen hoe klein deze ontwikkeling in sommige gevallen dan ook zal zijn. Het doel is het bevorderen van de zelfredzaamheid en toewerken, wanneer mogelijk, naar een dagbestedingsplek.

Kinderen vanaf 15 jaar die nog wel leerplichtig zijn, maar die niet kunnen functioneren in een schoolse setting zijn ook welkom. Deze kinderen kunnen eventueel onderwijs volgen in de vorm van een stage of praktijkleren. Daarnaast biedt ReubeZorg kinderen die het nodig hebben tijdelijk een dagbestedingsplek of stageplek. 

Bij deelname aan De Klas van ReubeZorg wordt gestreefd naar één van de volgende opties:

1) terugplaatsing naar de onderwijssetting van herkomst;

2) terugplaatsing naar een andere onderwijssetting dan de oorspronkelijke;

3) plaatsing in een op het individu afgestemd passend traject of arrangement.

In ieder geval komt het kind door deelname aan De Klas van ReubeZorg niet thuis te zitten, wordt het gereactiveerd, doet het succeservaringen op, bouwt het aan praktische vaardigheden en zelfredzaamheid, wordt het gemotiveerd, volgt het onderwijs, blijft het kind actief in het onderwijs en behoudt het aansluiting.

Woonhuis

De start van het woonhuis is begonnen. Er is plek voor 1 groep van 9 (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking. We richten ons op VG4 en VG5  en gaan 24 uurs zorg in combinatie met dagbesteding aanbieden. De huidige planning is dat we in 2023 van start gaan met wonen. 

Informatie
 • Telefoon: 0655542045
 • Website: www.ReubeZorg.nl
 • KVK nummer: 75251787
 • Linkedin:
 • Facebook:
 • YouTube:
Locatie