Diensten
  • Bewindvoering
  • Budgetbeheer
  • Curator
  • Mentorschap
Over ons
Bent u ongewild in een vervelende financiële situatie terecht gekomen en zoekt u hulp om hier uit te komen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak zodat we uw situatie kunnen bekijken. RDZ Bewind biedt bescherming en zekerheid aan mensen die zelf (niet langer) in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. We spreken dan ook wel over beschermingsbewind.

Wij zijn betrokken specialisten en nemen de financiële zorg over van degene die bij ons onder bewind is gesteld. Het voordeel van het inschakelen van RDZ Bewind ten opzichte van het inschakelen van een bekende is niet alleen dat de financiën in goede handen zijn, maar ook dat familie of vrienden gewoon familie of vrienden kunnen blijven.

Specialismen
Bewindvoering
Mentorschap 
Curatele
Budgetbeheer
Informatie
Locatie