Diensten
  • Ambulante begeleiding
  • Begeleid wonen
  • Dagbesteding
  • Vervoer
Over ons
Wij hebben jarenlang gewerkt in de gehandicapten-, jeugd-, en verslavingszorg. En ook in detentie- en tbs-klinieken en ambulante begeleiding. Bij grote en kleine organisaties. Zo hebben we veel ervaring opgedaan en in verschillende keukens kunnen kijken. Op basis van deze ervaring en met onze grote liefde voor de zorg zijn we gestart met Balanszorg; een organisatie voor beschermd wonen, fasehuis, ambulante begeleiding en dagbesteding
Specialismen
Onze begeleiders, coaches, pedagogen en agressieregulatietrainers helpen jongvolwassenen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking of een andere ggz-problematiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die snel hun aandacht verliezen, een trauma hebben opgelopen of een persoonlijkheidsstoornis hebben. Wij bieden ambulante begeleiding, beschermd wonen, dagbesteding met activerend werk en fasewonen als stap naar zelfstandig wonen. Ook hebben we een kleine crisisopvang.
Informatie
Locatie